Smijern i middelalderen – gammelt håndverk, ny kunnskap

I forbindelse med prosjektet var kunsthistoriker T.Thømt og jeg nettopp på tur til kulturhistorisk museum i Oslo for å studere nye beslag. Dette var siste studietur i år. Nå har vi besøkt 8 middelalderkirker og sett på løse beslag i museene i Bergen og Oslo. Jeg har lært masse og har et godt grunnlag for vinterens rapportskriving!

Denne bildekrusellen krever javaskript.